Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om den enkelte pensjonsavtale, egen pensjonskonto eller reservasjonsvalg anbefales det at du tar direkte kontakt med pensjonsleverandøren.

Norsk Pensjon ASPostadresse: Postboks 2571 Solli, 0202 OsloBesøksadresse: Finansnæringens Hus, Hansteens gt. 2post@norskpensjon.no
Daglig lederTrond Tørstadpost@norskpensjon.no
Prosjektleder/IT-ansvarligOla Narmopost@norskpensjon.no
ProsjektlederFred Olav Ødegaardpost@norskpensjon.no