Pensjonsleverandører

Pensjonsportalen skal gi deg en samlet oversikt over forventet alderspensjon fra ulike pensjonsleverandører, og samtidig gi en oversikt over uførepensjon og etterlattepensjon/livsforsikring.

Her finner du en oversikt over hvilke pensjonsleverandører pensjonsportalen innhenter data fra:

Pensjonsleverandør Alderspensjon Uførepensjon Etterlatte & Livsforsikring
Glommens og Laagens Brukseierforenings Pensjonskasse Ja Ja Ja
Næringslivets Hovedorganisasjons Konsernpensjonskasse I Ja Ja Ja
LKAB Norge AS Pensjonskasse Ja Ja Ja
Adresseavisens Pensjonskasse Ja Ja Ja
Sparebanken Hedmarks pensjonskasse Ja Ja Ja
HC Norge Pensjonskasse Ja Ja Ja
Nordea Norge Pensjonskasse Ja Ja Ja
Gjensidige Pensjonsforsikring AS Ja Ja Ja
Aibel AS Pensjonskasse Ja Ja Ja
Sparebank 1 Nord-Norge Pensjonskasse Ja Ja Ja
Sparebanken Møres pensjonskasse Ja Ja Ja
Mondelez Norge Pensjonskasse Ja Ja Ja
BW Gas Pensjonskasse Ja Ja Ja
Norsk Hydros Pensjonskasse Ja Ja Ja
Ringerikes Sparebanks Pensjonskasse Ja Ja Ja
NHST Media Group pensjonskasse Ja Ja Ja
Teknologisk Institutt Pensjonskasse Ja Ja Ja
Aker Pensjonskasse Ja Ja Ja
DNV GL Pensjonskasse Ja Nei Nei
Alfred Berg Kapitalforvaltning Pensjonskasse Ja Ja Ja
Gjensidige Pensjonskasse Ja Ja Ja
Hafslund Pensjonskasse Ja Ja Ja
MP Pensjon Ja Ja Ja
Skanska Norge Konsernpensjonskasse Ja Ja Nei
Duvi AS Ja Nei Nei
DNB Livsforsikring AS Ja Nei Nei
Storebrand Livsforsikring AS Ja Nei Nei
Lørenskog Kommunale pensjonskasse Ja Nei Nei
CHC Norge Pensjonskasse Ja Ja Ja
Høyres Pensjonskasse Ja Ja Ja
Nortura Konsernpensjonskasse Ja Ja Ja
Nordea Liv Ja Ja Ja
Sparebank 1 Forsikring Ja Nei Nei
ABBs Pensjonskasse Ja Ja Ja
Statens Pensjonskasse Ja Ja Ja
ConocoPhillips Norge Pensjonskasse Ja Ja Ja
Telenor Pensjonskasse Ja Ja Ja
AS Norske Shells pensjonskasse Ja Nei Nei
Sparebank1 Sr-Bank Pensjonskasse Ja Ja Ja
Statnett SFs Pensjonskasse Ja Nei Nei
Equinor Pensjon Ja Ja Ja
SpareBank 1 SMN Pensjonskasse Ja Ja Ja
Danica pensjonsforsikring Ja Nei Nei
NAV Ja Nei Nei
Alfsen og Gunderson Pensjonskasse Ja Ja Ja
DNB Asset Management Ja Nei Nei
Lofotkraft Pensjonskasse Ja Ja Ja
Nettbuss Pensjonskasse Ja Ja Ja
Heli-One Norge Pensjonskasse Ja Ja Ja
Asker Kommunale Pensjonskasse Ja Ja Ja
Invento Kapitalforvaltning AS Ja Nei Nei
Handelsbanken Liv Norge Ja Nei Nei
BKK Pensjonskasse Ja Ja Ja
Kronos Norge Pensjonskasse Ja Ja Ja
Infratek Pensjonskasse Ja Ja Ja
Tibnor Pensjonskasse Ja Ja Ja
Oslo Pensjonsforsikring AS Ja Nei Nei
KLP Ja Ja Ja
Pensjonstrygden for sjømenn Ja Nei Ja
Norne Securities AS Ja Nei Nei
Fortum Pensjonskasse Ja Nei Ja