Dine pensjons­ordninger

Her får du:

  • Oversikt over dine pensjonsavtaler, aktiv opptjening og tidligere opptjening
  • Beregning av hva du vil få utbetalt i pensjon
  • Mulighet til å reservere pensjonskapitalbevis mot flytting til egen pensjonskonto