Personvernerklæring

Norsk Pensjon AS er opptatt av å ivareta personvernet ditt. Personvernerklæringen beskriver hvordan Norsk Pensjon behandler data i pensjonsportalen, tjenesten for egen pensjonskonto og våre manuelle tjenester for de som ikke kan logge inn/etterlatte.

Formålet til pensjonsportalen er å gi personer som har opptjent pensjonsrettigheter i Norge en samlet oversikt over sine pensjonsavtaler, herunder uføre og etterlattepensjon, samt presentere en prognose for fremtidig alderspensjon.

Norsk Pensjon er behandlingsansvarlig for den informasjonen som behandles i pensjonsportalen. Pensjonsleverandørene er leverandør av kollektive og individuelle pensjonsprodukter samt livsforsikringer eller andre relevante forsikringsprodukter, og er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i og med sine kundeforhold med rettighetshaverne/ brukerne av portalen.

Driften av Pensjonsportalen er avhengig av at både pensjonsleverandørene og Norsk Pensjon bidrar med behandling av personopplysninger. Partene har i fellesskap bestemt både formål med Pensjonsportalen, og de midler som tas i bruk for å gjøre tjenestene tilgjengelige der. Partene har derfor et Felles behandlingsansvar for tjenestene på Pensjonsportalen.

Du kan alltid kontakte Norsk Pensjon AS for informasjon om Pensjonsportalen og behandlingen av personopplysninger der. For mer informasjon om og kontaktinformasjon til Norsk Pensjon AS se her.

Pensjonsportalen

Norsk Pensjon tilgjengeliggjør dine data i vår pensjonsoversikt på forespørsel fra deg. Lovlig grunnlag for deling av informasjon er samtykke som du gir når du logger inn i pensjonsportalen. Dataene er kun tilgjengelig for deg i forbindelse med ditt oppslag i vår pensjonsportal. Dataene vil bli slettet når du selv logger ut, eller er inaktiv på nettsiden i mer enn 30 minutter.

Norsk Pensjon henter informasjon fra NAV og dine pensjonsleverandører. Dataene hentes inn og sammenstilles når du logger inn i pensjonsportalen. Sammenstillingen gjøres for å gi en oversikt over dine pensjonsavtaler samt beregning av en prognose for fremtidig pensjon.

NAV

Formålet i innhentingen fra NAV er å kunne presentere en prognose for folketrygd i pensjonsportalen. Informasjonen som hentes inn er:

 • Beregnet prognose for folketrygd fra 67 år eller annen alder om det er valgt i kalkulatoren
 • Beregnet prognose for AFP (for de som har rett på dette)

Pensjonsleverandørene

Formålet i innhentingen fra aktuelle pensjonsleverandører er å kunne presentere en oversikt over den innloggedes pensjonsavtaler samt en prognose for fremtidig pensjon. Informasjonen som hentes inn er:

 • Navn på pensjonsleverandør
 • Arbeidsgiver (der det er tilgjengelig)
 • Produktbetegnelse
 • Avtalenummer
 • Produkttype
 • Avtalt årlig innskudd (for de produkter der dette er relevant)
 • Avkastningsgaranti (for de produkter der dette er relevant)
 • Opptjent saldo hos arbeidsgiver (for de produkter der dette er relevant)
 • Overført pensjonskapital (for de produkter der dette er relevant)
 • Merknad (for de produkter der dette er relevant)
 • Utbetalingsperiode (for de produkter der dette er relevant)
 • Opplysningsdato (for de produkter der dette er relevant)
 • Sum opptjent tjenestetid før 01.01.2020 (for offentlige tjenestepensjonsordninger)
 • Gjennomsnittlig stillingsprosent (for offentlige tjenestepensjonsordninger)
 • Beregnet prognose for pensjon fra angitt uttakstidspunkt

Tjeneste for egen pensjonskonto

Norsk Pensjon tilgjengeliggjør dine data i tjenesten for egen pensjonskonto på forespørsel fra deg. Dataene er kun tilgjengelig for deg i forbindelse med ditt oppslag i tjenesten. Dataene vil bli slettet når du logger ut, eller er inaktiv på nettsiden i mer enn 30 minutter. Dataene hentes fra Pensjonskontoregisteret AS. Informasjon som hentes inn er:

 • Navn på pensjonsleverandør av egen pensjonskonto
 • Saldo for egen pensjonskonto
 • Arbeidsgiver
 • Avtalenummer
 • Informasjon om selvvalgt leverandør eller arbeidsgivers leverandør
 • Tidligste uttaksalder
 • Saldo for opptjening i nåværende arbeidsforhold
 • Saldo for opptjening i tidligere arbeidsforhold (overført pensjonskapital)
 • Pris på forvaltning
 • Kompensasjonssats
 • Fond/ spareprofil
 • Forvaltningsform
 • Risikoklasse
 • Alderstilpasset avtale ja/ nei
 • Pensjonsavtaler som kan overføres, reserveres eller «samles nå» på egen pensjonskonto

Manuell tjeneste for pensjonsportalen

På våre nettsider tilbyr vi tjenestene: «Forespørsel om egne forsikringer og pensjoner for personer som ikke kan logge inn i pensjonsportalen» og «Forespørsel fra etterlatte om avdødes forsikringer og pensjoner». Dette er tjenester der man sender inn informasjon via et skjema på våre nettsider. Informasjonen i skjemaet er kryptert og ikke tilgjengelig for andre. Forespørselen lagres for saksbehandling og slettes etter at forespørselen er besvart.

Informasjon som må sendes inn for forespørsel om egne forsikringer er:

 • Fødselsnummer eller D-nummer for personen det søkes informasjon om
 • Fornavn og etternavn
 • Adresse
 • Postnummer og poststed
 • E-postadresse
 • Skannet legitimasjon for å kunne godtgjøre at den som etterspør informasjonen har en legitim rett til å få den utlevert

For utlevering av informasjon til etterlatte eller bostyrer kreves følgende informasjon

 • Fødsels- eller D-nummer for den avdøde
 • Fornavn og etternavn på avdøde
 • Dødsdato

Informasjon om den som etterspør informasjon:

 • Fornavn og etternavn
 • Adresse
 • Postnummer og possted
 • E-postadresse
 • Familierelasjon
 • Vedlegg som skifteattest og eller fullmakt som godtgjør rett til utlevering av etterspurt informasjon

Manuell tjeneste for egen pensjonskonto

For personer som ikke kan logge inn i pensjonsportalen, men ønsker å foreta reservasjon av pensjonskapitalbevis, tilbyr vi en tjeneste der du kan be om få tilsendt reservasjonsskjema. Deretter sende det inn i utfylt stand. Informasjonen sendes kryptert og er ikke tilgjengelig for andre. Forespørselen lagres for saksbehandling og slettes etter at forespørselen er besvart.

Innsendt reservasjonsskjema benyttes av saksbehandler for å gjøre reservasjonsvalg med fullmakt fra deg. Valgene dine lagres i et sentralt register kalt Pensjonskontoregisteret.

Informasjon som må sendes inn for manuell behandling av reservasjoner for egen pensjonskonto er:

 • Valg av kanal e-post eller post
 • Fødselsnummer eller D-nummer
 • Fornavn og etternavn
 • Adresse
 • Postnummer og poststed
 • E-postadresse
 • Skannet legitimasjon for å kunne godtgjøre at den som etterspør informasjonen har en legitim rett til å få den utlevert

Bruk av informasjonskapsler (cookies) og webanalyse

Informasjonskapsler (cookies) er små datafiler som gjør det mulig å gjenkjenne nettleseren din og dermed lagre informasjon om hvordan du bruker en nettside. Informasjonskapslene forblir på mobiltelefonen eller PC-en din til de utløper eller slettes av deg.
Bruker du nettsidene våre uten å skru av funksjonen for informasjonskapsler i nettleseren din, aksepterer du Norsk Pensjon AS sin bruk av informasjonskapsler.

Vi behandler disse dataene basert på vår berettigede interesse (GDPR. art. 6 (1) f)). Interessen består i å kunne levere nødvendig funksjonalitet på Pensjonsportalen.

Dine elektroniske spor

Vi samler blant annet inn følgende informasjon:

 • dato og klokkeslett
 • nettlesertype og maskinvare
 • hvilken lenke du brukte for å komme til norskpensjon.no
 • atferd på sidene, slik som lenker du klikker på og hva du skriver i skjemafelter

Om du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på enheten din, må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette kan medføre at du mister funksjonalitet på www.norskpensjon.no og andre nettsteder.

Sikkerhetstiltak

Beskyttelsen av dine personopplysninger har høy prioritet hos oss. Vi jobber kontinuerlig for å beskytte dine personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Våre sikkerhetstiltak inkluderer fysiske, tekniske og administrative tiltak.

Våre ansatte får opplæring og veiledning om hvordan man håndterer personopplysninger på en trygg måte. Vi har rutiner og tilgangskontroll for å forhindre tap eller utlevering av dine personopplysninger.

Ethvert brudd på våre sikkerhetsrutiner blir dokumentert. Vi har prosedyrer og kapasitet til å oppdage og håndtere sikkerhets- og personvernbrudd. Hvis det oppdages slike brudd vil dette bli rapportert til ledelsen, risikoen for sikkerhetsbrudd vil bli vurdert, og Datatilsynet vil bli varslet om nødvendig. Du vil også bli varslet som bruker dersom sikkerhetsbruddet utgjør en høy personvernrisiko for deg.

Dine rettigheter

Innsyn, retting og sletting

For innsyn i og retting av dine pensjonsrettigheter slik de fremkommer i pensjonsportalen må du henvende deg til den aktuelle pensjonsleverandøren. Norsk Pensjon AS har ikke selvstendig innsikt i eller tilgang til data vedrørende dine pensjonsforhold.

På Datatilsynets hjemmesider kan du lese mer om hvilke krav som stilles til behandling av dine personopplysninger og rettigheter.

Endringer

Innholdet i personvernerklæringen kan bli endret fortløpende, og endringer vil bli publisert på denne nettsiden.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til Norsk Pensjon finner du her