Folketrygden

Hva er folketrygden?

Folketrygden er den grunnleggende pensjonsordningen i Norge. Den omfatter alle som er bosatt i Norge eller er arbeidstakere.

Pensjonens størrelse

Pensjonens størrelse er avhengig av inntekten som yrkesaktiv (standardsikring). Alle er likevel sikret pensjon av et visst minstenivå gjennom garantipensjonen.

Fleksibelt uttak

Du kan selv velge når du vil ta ut alderspensjon. Den laveste uttaksalderen er 62 år. Pensjonen kan tas ut som hel pensjon (100 prosent uttak), eller som 20, 40, 50, 60 eller 80 prosent av hel pensjon. Du kan endre graden på delutaket én gang per år.

Pensjon og inntekt

Pensjonen blir ikke påvirket av at du har inntekt ved siden av. For inntekten tjener du opp ny pensjon.

Hvordan søker jeg om pensjon?

Du kan søke om pensjon elektronisk via nettjenesten Din Pensjon hos NAV. Dersom du ikke kan søke elektronisk finner du søknadsskjema og informasjon her: www.nav.no/alderspensjon-søk 

Hvor kan jeg få vite mer?

Du får vite mer om alderspensjon fra folketrygden på www.nav.no. Du kan også ringe NAV Kontaktsenter Pensjon på telefon 55 55 33 34.

Hvem har rett til folketrygd?

Alle som bor eller oppholder seg i Norge og har arbeidsinntekt opparbeider seg rett til Folketrygd. Se mer om dette hos NAV.

Når kan man starte utbetaling av folketrygd?

Man kan starte utbetaling av folketrygd fra man er 62 år. Utbetalingen vil bli større jo lengre man venter med å ta den ut.

Hvordan søke om folketrygd?

For å starte utbetaling av folketrygd må man søke om dette hos NAV. Du kan søke her

Sjekk din pensjon

Hos Norsk Pensjon kan du få en samlet oversikt over dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra tjenestepensjons­ordninger og individuelle avtaler.