Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto samler pensjonsopptjening fra både nåværende og tidligere arbeid på ett sted og gjelder for ansatte som har innskuddspensjon. Pensjonsopptjeningen samles i utgangspunktet automatisk hos din nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør dersom du ikke ønsker å reservere deg mot overføring av pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsgiver. Dersom du ønsker å reservere deg mot overflytting kan dette gjøres i reservasjonsløsningen til Norsk Pensjon.

Egen pensjonskonto skal gjøre pensjon enklere og mer forståelig ved å gi deg bedre oversikt og mer innflytelse over egen pensjon. I tillegg skal reduserte kostnader bidra til at du får mer i pensjon.

Du kan velge om du vil ha din egen pensjonskonto hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør, eller om du ønsker å ha din pensjonskonto hos en annen leverandør; hos en såkalt “selvvalgt leverandør”.

Hvilke muligheter har du nå?

For å få egen pensjonskonto trenger du ikke gjøre noe som helst. Pensjonen din vil automatisk samles i egen pensjonskonto hos den pensjonsleverandøren hvor nåværende arbeidsgiver sparer til pensjon for deg. Dersom du ønsker det, kan du reservere deg mot overføring av pensjonsrettigheter eller velge å samle pensjonen din hos en selvvalgt leverandør. Med egen pensjonskonto får du tre alternativer: 

  1. Du kan samle pensjonen din hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Dette vil skje automatisk. Dersom du vil fremskynde overføring av tidligere pensjonsopptjening innen fristen på tre måneder, må dette gjøres via Norsk Pensjon sin reservasjonsløsning.
  2. Du kan velge å samle pensjonen din hos en selvvalgt pensjonsleverandør. Da må du selv velge hvilken pensjonsleverandør som skal forvalte pensjonen din. Velger du en selvvalgt leverandør for den aktive pensjonssparingen, altså den pensjonsopptjeningen du har hos din nåværende arbeidsgiver, vil du få kompensasjon fra din arbeidsgiver til dekning av kostandene hos den selvvalgte leverandøren. Du vil selv fortsatt måtte betale administrasjonskostnadene og forvaltningskostnader av tidligere oppspart pensjon.
  3. Du kan reservere alle eller noen pensjonskapitalbevis mot samling hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Du beholder da de reserverte pensjonskapitalbevisene hos de ulike pensjonsleverandørene.

Det er viktig å være klar over at hvis dagens pensjonskapitalbevis først samles på en pensjonskonto, kan de ikke splittes opp igjen etter at de har blitt samlet. Du vil fortsatt kunne velge selvvalgt leverandør, men da må du flytte hele beholdningen av tidligere pensjonsopptjening som er på pensjonskontoen.

Innhold i egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto vil inneholde:

  • Innskuddspensjon fra nåværende arbeidsgiver, hvor arbeidsgiveren din årlig sparer en fast prosentandel av lønnen din til pensjon for deg.
  • Pensjonskapitalbevis, som er opptjent innskuddspensjon fra tidligere arbeidsgivere.

Det finnes egne regler om overføring av noen pensjonskapitalbevis med f.eks. garanti eller særaldersgrenser. Individuell pensjonssparing (IPS) opprettet før 2017 og individuell pensjonsavtale (IPA) omfattes også av egne regler. Disse avtalene overføres ikke automatisk. Dersom man ønsker å overføre disse avtalene til egen pensjonskonto, må man ta kontakt med pensjonsleverandøren. Pensjonsleverandøren vil da gi deg informasjon om vilkårene for å kunne overføre pensjonskapitalbeviset og konsekvensene av overføringen.

Ytelsespensjon, fripoliser, offentlig tjenestepensjon og privat pensjonssparing (IPS opprettet etter 2017) inngår ikke i egen pensjonskonto.

Trenger du mer informasjon?
Ta kontakt med din arbeidsgiver eller med pensjonsleverandøren din.

Sjekk din pensjon

Hos Norsk Pensjon kan du få en samlet oversikt over dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra tjenestepensjons­ordninger og individuelle avtaler.