Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om den enkelte pensjonsavtale, egen pensjonskonto eller reservasjonsvalg anbefales det at du tar direkte kontakt med pensjonsleverandøren.

Norsk Pensjon AS
Besøksadresse: Finansnæringens Hus, Hansteens gt. 2
Kontakt oss på e-post: post@norskpensjon.no

Daglig leder
Trond Tørstad
post@norskpensjon.no

Prosjektleder
Fred Olav Ødegaard

Systemforvalter
Hanne Marie Gabriel