Om oss

Formålet med Norsk Pensjon er å opprette og vedlikeholde en pensjonsportal som skal gi enkeltpersoner en samlet oversikt over forventet alderspensjon fra ulike pensjonsordninger, samt anvende portal- og infrastrukturløsning til annen virksomhet som naturlig er forbundet med hovedformålet.

Norsk Pensjon AS ble høsten 2006 stiftet av syv livsforsikringsselskaper.

Pensjonsportalen skal i samarbeid med NAV sammenstille informasjon fra private og offentlige tjenestepensjonsordninger og sammenlignbare data fra individuelle pensjons- og spareordninger.

Portalen er ikke kommersiell, og er åpen for alle pensjonsleverandører, både når det gjelder dataleveranser til portalen og eierskap i Norsk Pensjon AS.

Informasjonen som hentes, er lagret i pensjonsleverandørenes egne registre.

Sikkerhetsnivået er svært høyt, og det er trygt og enkelt å sjekke pensjonen på denne måten. Ved å benytte våre påloggingsmetoder er man sikret at informasjonen kun gis til den det gjelder.

All informasjon som innhentes via portalen slettes straks brukeren logger seg av tjenesten.

Sjekk din pensjon

Hos Norsk Pensjon kan du få en samlet oversikt over dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra tjenestepensjons­ordninger og individuelle avtaler.