Pensjons­leverandører

Pensjonsportalen skal gi deg en samlet oversikt over forventet alderspensjon fra ulike pensjonsleverandører, og samtidig gi en oversikt over uførepensjon og etterlattepensjon/livsforsikring.

Her finner du en oversikt over hvilke pensjonsleverandører pensjonsportalen innhenter data fra:

PensjonsleverandørAlderspensjonUførepensjonEtterlatte & Livsforsikring
Aibel AS PensjonskasseJaJaJa
Aker PensjonskasseJaJaJa
Alfred Berg Kapitalforvaltning PensjonskasseJaJaJa
Alfsen og Gunderson PensjonskasseJaJaJa
Arendals Fossekompani PensjonskasseJaNeiNei
AS Norske Shells pensjonskasseJaNeiNei
Asker kommunale pensjonskasseJaJaJa
BKK PensjonskasseJaJaJa
Bodø PensjonskasseJaJaJa
ConocoPhillips Norge PensjonskasseJaJaJa
Danica pensjonsforsikringJaNeiNei
DN Media Group PKJaJaJa
DNB Asset ManagementJaNeiNei
DNB Livsforsikring ASJaJaJa
DNV PensjonskasseJaNeiNei
Duvi ASJaNeiNei
Eidsiva PensjonskasseJaJaJa
Energiselskapenes FellespensjonskasseJaJaJa
Equinor PensjonJaJaJa
Flekkefjord kommunale pensjonskasseJaJaJa
Fred. Olsen & Co.s PensjonskasseJaJaJa
Gjensidige Pensjonsforsikring ASJaJaJa
Gjensidige PensjonskasseJaJaJa
Glommens og Laagens Brukseierforenings PensjonskasseJaJaJa
Harstad kommunale pensjonskasseJaJaJa
Haugesund kommunale pensjonskasseJaJaJa
HC Norge PensjonskasseJaJaJa
Heli-One Norge PensjonskasseJaJaJa
Høyres PensjonskasseJaJaJa
Infratek PensjonskasseJaJaJa
Invento Kapitalforvaltning ASJaNeiNei
KLPJaJaJa
Kristiansand kommunale pensjonskasseJaJaJa
Kronos Norge PensjonskasseJaJaJa
LKAB Norge AS PensjonskasseJaJaJa
Lofotkraft PensjonskasseJaJaJa
Lørenskog kommunale pensjonskasseJaJaJa
Maritim pensjonskasseJaNeiJa
Mondelez Norge PensjonskasseJaJaJa
MP PensjonJaJaJa
NAVJaNeiNei
Nord Felles PensjonskasseJaJaJa
Nordea Liv Forsikring ASJaJaJa
Nordea Norge PensjonskasseJaJaJa
Nordnet Livsforsikring ASJaNeiNei
Norne Securities ASJaNeiNei
Norsk Hydros PensjonskasseJaJaJa
Nortura KonsernpensjonskasseJaJaJa
Næringslivets Hovedorganisasjons KonsernpensjonskasseJaJaJa
Oslo Pensjonsforsikring ASJaNeiNei
Pensjonskassen for fylkene Akershus Buskerud og ØstfoldJaJaJa
Ringerikes Sparebanks PensjonskasseJaJaJa
Sandefjord kommunale pensjonskasseJaJaJa
Sandnes kommunale pensjonskasseJaJaJa
SHB Liv Forsikringsselskap, NUFJaNeiNei
Skanska Norge KonsernpensjonskasseJaJaNei
Skien kommunale pensjonskasseJaJaJa
Sparebank 1 ForsikringJaNeiNei
Sparebank 1 Nord-Norge PensjonskasseJaJaJa
SpareBank 1 SMN PensjonskasseJaJaJa
Sparebank1 Sr-Bank PensjonskasseJaJaJa
Sparebanken Hedmarks pensjonskasseJaJaJa
Sparebanken Møres pensjonskasseJaJaJa
Statens pensjonskasseJaJaJa
Statnett SFs PensjonskasseJaNeiNei
Storebrand Livsforsikring ASJaNeiNei
Teknologisk Institutt PensjonskasseJaJaJa
Telenor PensjonskasseJaJaJa
Tibnor PensjonskasseJaJaJa
Trondheim kommunale pensjonskasseJaJaJa
Vy Buss PensjonskasseJaJaJa