For etterlatte

Hvis du er etterlatt, pårørende eller bobestyrer og ønsker opplysninger om og hvor avdøde har livsforsikringer og pensjoner, har du her mulighet til å få en oversikt.

Du kan be om informasjon ved å benytte det elektroniske skjemaet som er tilgjengelig via lenken her:

Henvendelsen vil bli behandlet i løpet av 6 virkedager. Svaret du får fra Norsk Pensjon vil kun inneholde opplysninger om hvor eventuelle forsikrings- og pensjonsordninger befinner seg. For å få informasjon om ytelsens størrelse må du ta direkte kontakt med pensjonsleverandøren.

Personvern

Norsk Pensjon trenger fødselsnummer på den personen forespørselen gjelder for å oppnå sikker identifisering hos den aktuelle pensjonsleverandør. Fødselsnummer og øvrige opplysninger sendes på en sikker måte dersom du velger å bruke skjemaet på våre nettsider.

Opplysningene vil ikke bli brukt til andre formål enn å besvare din forespørsel. Mottatte opplysninger vil bli slettet med en gang forespørselen er besvart.

Forbehold

Det kan være rettigheter som ikke vises. Forsikringsordninger som kalles selvadministrerende gruppeliv, og som flere bedrifter har, fremkommer ikke.