Uførepensjon og livsforsikring

Hva er uførepensjon?

Uførepensjon også kalt uføretrygd, er en ordning som skal sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne eller arbeidsevne varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. For å få uføretrygd må man være mellom 18 og 67 år.

Lovverket legger til grunn at utbetaling av uføretrygd fra to eller flere tjenestepensjonsordninger skal samordnes slik at den samlede utbetalingen ikke overskrider de til enhver tid gjeldende satser for uføretrygd.

For mer informasjon om uføretrygd se NAV sine hjemmesider: Uføretrygd – nav.no

Hva er etterlattepensjon?

Etterlattepensjon er en samlebetegnelse på barnepensjon og ektefellepensjon som gir utbetaling ved dødsfall.

For mer informasjon om etterlattepensjon ta kontakt med din pensjonsleverandør eller forsikringsselskap.

Har jeg avtale om uførepensjon eller etterlattepensjon?

Du vil finne informasjon om uføre og etterlattepensjon i pensjonsportalen hos Norsk Pensjon når du logger inn. Du kan der se hvilke avtaler som finnes og hvor du kan henvende deg for å få mer informasjon.

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.