Organisasjon

Styret

Styremedlemmer

  • Geir Holmgren, leder (Storebrand Livsforsikring AS)
  • Kjartan Askim (DNB Livsforsikring AS)
  • Gunnar E. Børjesson (Kommunal Landspensjonskasse)
  • Kari Østerud (Senter for seniorpolitikk)
  • Benedicte Brøgger (BI)

Varamedlemmer

  • Helene Bjørkholt (Gjensidige Pensjonsforsikring AS)
  • Anne Marit Benterud (Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS)
  • Bjarne Refsnes (Pensjonskasseforeningen)
  • Vegard Stenersen (SpareBank 1 Forsikring AS)

Observatør

  • Finans Norge

Eiere

Norsk Pensjon AS ble høsten 2006 stiftet av syv livsforsikringsselskaper, som alle da var medlemmer i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) – nå Finans Norge.

Dagens eiere:

Firma – antall aksjer
DNB Livsforsikring AS – 5000
Storebrand Livsforsikring AS – 5000
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) – 4999
Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS – 2600
SpareBank 1 Forsikring AS – 1600
Danica Pensjonsforsikring AS – 400
Gjensidige Pensjonsforsikring AS – 400
Pensjonskasseforeningen – 1