Organisasjon

Styret

Styremedlemmer

  • Jon Mathias Hippe, leder (Storebrand Livsforsikring AS)
  • Kjartan Askim (DNB Livsforsikring AS)
  • Gunnar E. Børjesson (Kommunal Landspensjonskasse)
  • Kari Østerud (Senter for seniorpolitikk)
  • Benedicte Brøgger (BI)

Varamedlemmer

  • Helene Bjørkholt (Gjensidige Pensjonsforsikring AS)
  • Anne Marit Benterud (Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS)
  • Bjarne Refsnes (Pensjonskasseforeningen)
  • Vegard Stenersen (SpareBank 1 Forsikring AS)

Observatør

  • Finans Norge

Eiere

Norsk Pensjon AS ble høsten 2006 stiftet av syv livsforsikringsselskaper, som alle da var medlemmer i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) – nå Finans Norge.

Dagens eiere:

Selskap Antall aksjer
DNB Livsforsikring AS 5 000
Storebrand Livsforsikring AS 5 000
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 4 999
Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 2 600
SpareBank 1 Forsikring AS 1 600
Danica Pensjonsforsikring AS 400
Gjensidige Pensjonsforsikring AS 400
Pensjonskasseforeningen 1