Om pensjons­systemet

Pensjons­systemet i Norge er bygd på tre pilarer:

  • Folketrygden
  • Tjenestepensjon og AFP
  • Individuelle pensjons­ordninger

En person sin pensjon kan komme fra en eller flere av disse kildene.

Lær mer om:

Sjekk din pensjon

Hos Norsk Pensjon kan du få en samlet oversikt over dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra tjenestepensjons­ordninger og individuelle avtaler.