Privat tjenestepensjon

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) pålegger de fleste arbeidsgivere i privat sektor å etablere pensjonsordning for sine ansatte. Loven stiller visse krav til hvordan pensjonsordningen skal være utformet. Selve ordningen må etableres som ytelsespensjon, innskuddspensjon eller hybridpensjon.

Typer pensjonsordninger for privat sektor

Hovedtypene av pensjonsordninger for ansatte i privat sektor er:

Ytelsespensjon

Ytelsespensjon, også kalt foretakspensjon, tar sikte på å gi medlemmet i pensjonsordningen en på forhånd fastsatt årlig pensjon. Dette står i motsetning til en innskuddspensjonsordning, hvor det er innskuddet som er bestemt. Som regel er ytelsespensjonen utformet slik at årlig pensjon skal utgjøre en prosent av lønn ved pensjonsalder, fratrukket en beregnet folketrygd.

Hybridpensjon

Hybridpensjon har elementer i seg fra både innskuddspensjon og ytelsespensjon, og dette er bakgrunnen for navnet. Ordningen kom i 2014. Det finnes tre ulike typer hybridpensjon:

  • G-regulering, som innebærer at pensjonsbeholdningen øker i takt med folketrygdens grunnbeløp (G)
  • 0-garanti, som innebærer at minste avkastning skal være lik 0%
  • Fritt investeringsvalg, som betyr at personen selv kan ta investeringsvalg

Innskuddspensjon

Innskuddspensjonsordningen er utformet som en spareordning. Arbeidsgiver, og unntaksvis arbeidstaker, innbetaler årlig et innskudd til pensjonsordningen. Oppspart beløp tilføres årlig eventuell avkastning. Årlig pensjon fremkommer ved å dele oppspart beløp på det antall år pensjonen ønskes tatt ut over.

Sjekk din pensjon

Hos Norsk Pensjon kan du få en samlet oversikt over dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra tjenestepensjons­ordninger og individuelle avtaler.

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.